Månedsarkiv: februar 2018

Invitation til møde om ny struktur i DJ onsdag 14.03.2018 kl 19 i Kibæk

Emne: DJ´s nye struktur

 

Kære Jagtforeningsformænd og Jægerrådsmedlemmer

 

 

Da vi ikke nåede den planlagte debat om Danmarks Jægerforbunds

nye struktur på Årsmødet i torsdags, Inviterer jeg hermed til

Strukturdebat i Kibæk Krydsfelt (Hallen)

Onsdag d. 14.03.2018  Kl. 19.00

 

Danmarks Jægerforbunds direktør Michael Stevns er oplægsholder.

 

Tilmelding til mig senest søndag d. 11.03.2018.

 

Jeg håber I vil rundsende denne invitation på Jeres sociale medier

Facebook, Hjemmeside, SMS kæder, mm.

 

Jeg håber at vi bliver rigtig mange, da strukturen jo er rammen for

hvor, hvordan og af hvem i organisationen aktiviteterne afholdes, og

hvad der er endnu vigtigere, hvor og hos hvem de politiske emner

diskuteres og besluttes.

 

Med andre ord !

Hvis vi vil have indflydelse ud til medlemmerne i de lokale jagtforeninger,

i jægerrådet og i kredsen, så er det nu vi skal give vores mening til kende.

 

OBS !  HB medlemmernes arbejdsfordeling er IKKE til debat denne aften.

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Jægerrådet  Herning

v/ formand

Arne Thomsen

Klintebakken 68

6933 Kibæk

Mobil.  20 12 02 10

Mail.     thomsen@dansoe.dk