Månedsarkiv: februar 2020

OPSTILLINGSMØDE FOR VALG AF HOVEDBESTYRELSESMEDLEM TIL DJF

Kreds 2
Midt og Vestjylland
OPSTILLINGSMØDE FOR VALG AF HOVEDBESTYRELSESMEDLEM TIL DANMARKS JÆGERFORBUNDS HOVEDBESTYRELSE Kredsbestyrelsen ønsker i samarbejde med jægerrådene i kreds 2, hermed at indkalde til opstillingsmøde for valg af Hovedbestyrelsesmedlem (HB) torsdag d. 12. marts kl. 19:00 i Aulum fritidscenter, Markedspladsen 10 • 7490 Aulum. Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbunds jagtforeninger under kreds 2 er velkomne til at deltage i mødet. Hver kreds vælger et medlem til hovedbestyrelsen for en 4-årig periode. Der er valg til hovedbestyrelsen hvert andet år, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. I år er der valg til hovedbestyrelsen i kreds 2, På kredsens jægerrådsårsmøder, hvor jægerrådet indstiller kandidaterne, blev der to kandidater opstillet til valg til hovedbestyrelsen: Norbert F.V. Ravnsbæk, Holstebro, genopstiller som kandidat til HB i kreds 2. Lars Christian Rejkjær, Ringkøbing, stiller op som kandidat til HB i kreds 2. Kredsbestyrelsen håber på medlemmernes opbakning til dette opstillingsmøde og ser frem til en god dialog med de 2 kandidater. På mødet vil der blive serveret kaffe/te m. brød. Drikkevarer herudover kan købes. Tilmelding til mødet imødeses senest den 10. marts til Jan B. Rasmussen på mail jbr@fibermail.dk / sms 4019 6246.
Jan B. Rasmussen
Konstitueret Formand
Kreds 2