Månedsarkiv: oktober 2020

Ændringer til jagten søndag 08. november 2020

Jagten bliver kun med tilmelding

Ændringer til ordinær jagt i Sdr. Felding Jagtforening  søndag d.8.november . Den bliver afviklet, hvor vejledning fra Danmarks Jægerforbund følges. Ingen morgenkaffe, men stadig jagtstart kl 09. Medbring selv drikkevarer og forplejning. Pause efter såt 2. Tilmelding til Bo- 22780918. Vi forbeholder os ret til, at aflyse, hvis der ikke er tilmelding nok. Hold øje med opdateringer på hjemmesiden www.sfjf.dk og Facebook.

Se vejledning fra Danmarks Jægerforbund:

https://www.jaegerforbundet.dk/media/16174/201025-lta-vejledning-for-f%C3%A6llesjagter.pdf

Ændringer til ordinær jagt lørdag 10. oktober 2020

Ændringer til ordinær jagt i Sdr. Felding Jagtforening lørdag d.10.oktober .
Ingen morgenkaffe, men stadig jagtstart kl 09. Medbring selv drikkevarer og forplejning. Pause efter såt 2. Tilmelding af gæster og hund til Brian – 31978094 . Der trækkes lod om riffelposter . Hold øje med opdateringer på hjemmesiden www.sfjf.dk og Facebook. Med venlig hilsen Sdr.Felding Jagtforening .
Retningslinjer fra Danmarks Jægerforbund:
Vejledning for fællesjagter
Herunder finder du vejledning til, hvordan fællesjagter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
VEJLEDNING TIL DIG SOM JAGTLEDER
• Husk du er rollemodel. Derfor bør du undlade at give hånd til deltagerne, men i stedet lette på hatten eller bruge en albue-hilsen, når du hilser på dine gæster.
• Informer gerne dine jagtgæster om retningslinjerne inden jagten og gentag dem i forbindelse med parolen.
• Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal til overholdes. Pt. betyder det, at I ikke må være over 50 mennesker forsamlet – alle inklusiv.
• Planlæg din jagt og forbered, hvordan dine jagtdeltagere kan komme igennem dagen sikkert og med en afstand på minimum 1 meter imellem sig.
• Undgå at synge. Hvis I synger, bør det kun ske udendørs og med mindst 2 meter imellem jer.
Ved morgenmad, frokost og pauser
• Undgå buffet.
• Undgå at genstande (ostehøvle, oplukkere, kander, flasker, fade mv.) går fra hånd til hånd.
• Undgå trange lokaler. Der skal være mindst 1 meter fra næsetip til næsetip, når deltagerne sidder
ned, så overvej, hvordan I kan holde den nødvendige afstand. • Husk at stille håndsprit på bordene.
Ved transport imellem såter
• Hold afstand på mindst 1 meter imellem deltagerne.
Efter jagten
• Lokaler, biler mv. rengøres grundigt og særlige kontaktflader afsprittes. • Tøm alle skraldespande.
Håndsprit
• Der bør være håndsprit tilgængeligt under hele jagten f.eks. ved indgangen til lokaler, på bordene, ved toilettet mv.
VEJLEDNING TIL DIG SOM DELTAGER PÅ JAGTEN
• Det vigtigste er, at du som jæger passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller bede andre om at flytte lidt væk fra dig.
• Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele jagten.
• Undgå fysisk kontakt – undgå håndtryk og anden fysisk kontakt. Hils på medjægerne ved at lette
på hatten eller bruge en albue-hilsen
• Brug håndsprit – hver gang du har rørt ved noget.
• Udvis god hosteetikette. Nys eller host ikke på eller i nærheden af andre. Om nødvendigt så host
eller nys i ærmet med albuebøjningen.
• Lad ikke genstande passerer fra hånd til hånd.
Overvej din deltagelse
• Er du i risikogruppen for Covid-19, bør du overveje din deltagelse i en jagt, hvis du er utryg over forholdene. Oplever du sygdomssymptomer, du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.