Foreningsjagt lørdag 09. oktober 2021

Fantastisk  god dag med godt vejr og godt selskab

Der blev set råvildt, fasaner og snepper, men ikke afgivet 1 skud

Mange harer som vidste, at de var fredet

Der deltog ialt 21, hvoraf 7 havde 1 eller 2 hunde med