Mulighed for at regulere rågeunger på kommunens arealer fra 01.05.2021 til 15.06.2021.

Mulighed for at regulere rågeunger på kommunens arealer fra 01.05.2021 til 15.06.2021.

Bestanden af råger er stigende, så Herning Kommune ser gerne at vi gør et stort indhug i årets produktion af unger.

Foreningen kan indstille 1 rågeregulerings-jæger pr. påbegyndt 50 medlemmer af foreningen.

Hvis der tilmeldes for mange kan det selvfølgelig blive nødvendigt at reducere i deltagerantallet.

En evt. reduktion af deltagere vil blive foretaget ved lodtrækning.

Tilmeldingen kan kun foretages af foreningens FORMAND: Bo Pedersen,  22780918 senest 25. marts 2021

med opgivelse af: NAVN, MAIL-ADRESSE og MOBIL-TELEFON NUMMER.

Disse oplysninger skal påføres det legitimitetskort, som den enkelte regulerings-jæger skal medbringes under reguleringen.

Regulerings-jægerne vil blive tilbudt at indskyde salonriflen på Kibæk Skydecenter