Ændringer til jagten 28. november 2020

Jagten bliver kun med tilmelding

Ændringer til ordinær jagt i Sdr. Felding Jagtforening  lørdag d.28.november . Den bliver afviklet, hvor vejledning fra Danmarks Jægerforbund følges. Ingen morgenkaffe, men stadig jagtstart kl 09. Medbring selv drikkevarer og forplejning. Pause efter såt 2. Tilmelding til Brian- 31978094. Vi forbeholder os ret til, at aflyse, hvis der ikke er tilmelding nok. Hold øje med opdateringer på hjemmesiden www.sfjf.dk og Facebook.

Ændringer til jagten søndag 08. november 2020

Jagten bliver kun med tilmelding

Ændringer til ordinær jagt i Sdr. Felding Jagtforening  søndag d.8.november . Den bliver afviklet, hvor vejledning fra Danmarks Jægerforbund følges. Ingen morgenkaffe, men stadig jagtstart kl 09. Medbring selv drikkevarer og forplejning. Pause efter såt 2. Tilmelding til Bo- 22780918. Vi forbeholder os ret til, at aflyse, hvis der ikke er tilmelding nok. Hold øje med opdateringer på hjemmesiden www.sfjf.dk og Facebook.

Se vejledning fra Danmarks Jægerforbund:

https://www.jaegerforbundet.dk/media/16174/201025-lta-vejledning-for-f%C3%A6llesjagter.pdf

Ændringer til ordinær jagt lørdag 10. oktober 2020

Ændringer til ordinær jagt i Sdr. Felding Jagtforening lørdag d.10.oktober .
Ingen morgenkaffe, men stadig jagtstart kl 09. Medbring selv drikkevarer og forplejning. Pause efter såt 2. Tilmelding af gæster og hund til Brian – 31978094 . Der trækkes lod om riffelposter . Hold øje med opdateringer på hjemmesiden www.sfjf.dk og Facebook. Med venlig hilsen Sdr.Felding Jagtforening .
Retningslinjer fra Danmarks Jægerforbund:
Vejledning for fællesjagter
Herunder finder du vejledning til, hvordan fællesjagter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
VEJLEDNING TIL DIG SOM JAGTLEDER
• Husk du er rollemodel. Derfor bør du undlade at give hånd til deltagerne, men i stedet lette på hatten eller bruge en albue-hilsen, når du hilser på dine gæster.
• Informer gerne dine jagtgæster om retningslinjerne inden jagten og gentag dem i forbindelse med parolen.
• Det til enhver tid gældende forsamlingsforbud skal til overholdes. Pt. betyder det, at I ikke må være over 50 mennesker forsamlet – alle inklusiv.
• Planlæg din jagt og forbered, hvordan dine jagtdeltagere kan komme igennem dagen sikkert og med en afstand på minimum 1 meter imellem sig.
• Undgå at synge. Hvis I synger, bør det kun ske udendørs og med mindst 2 meter imellem jer.
Ved morgenmad, frokost og pauser
• Undgå buffet.
• Undgå at genstande (ostehøvle, oplukkere, kander, flasker, fade mv.) går fra hånd til hånd.
• Undgå trange lokaler. Der skal være mindst 1 meter fra næsetip til næsetip, når deltagerne sidder
ned, så overvej, hvordan I kan holde den nødvendige afstand. • Husk at stille håndsprit på bordene.
Ved transport imellem såter
• Hold afstand på mindst 1 meter imellem deltagerne.
Efter jagten
• Lokaler, biler mv. rengøres grundigt og særlige kontaktflader afsprittes. • Tøm alle skraldespande.
Håndsprit
• Der bør være håndsprit tilgængeligt under hele jagten f.eks. ved indgangen til lokaler, på bordene, ved toilettet mv.
VEJLEDNING TIL DIG SOM DELTAGER PÅ JAGTEN
• Det vigtigste er, at du som jæger passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller bede andre om at flytte lidt væk fra dig.
• Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele jagten.
• Undgå fysisk kontakt – undgå håndtryk og anden fysisk kontakt. Hils på medjægerne ved at lette
på hatten eller bruge en albue-hilsen
• Brug håndsprit – hver gang du har rørt ved noget.
• Udvis god hosteetikette. Nys eller host ikke på eller i nærheden af andre. Om nødvendigt så host
eller nys i ærmet med albuebøjningen.
• Lad ikke genstande passerer fra hånd til hånd.
Overvej din deltagelse
• Er du i risikogruppen for Covid-19, bør du overveje din deltagelse i en jagt, hvis du er utryg over forholdene. Oplever du sygdomssymptomer, du blive hjemme, så du ikke udsætter andre for smittefare.