Regulering af rågeunger 2019 på kommunens arealer fra 01.05.2019 til 15.06

Foreningen kan indstille 1 rågeregulerings-jæger pr. påbegyndt 50 medlemmer af foreningen.

Bestanden af råger er stigende, så Herning Kommune ser gerne at vi gør et stort indhug i årets produktion af unger.

Tilmeldingen skal foretages til Bo Pedersen – 23410997  senest 30.april 2019, med opgivelse af: navn, mail-adresse og  telefon nr.