Ordinær generalforsamling torsdag 01. februar 2024 kl 18 på Klods Hans

 
Ordinær generalforsamling torsdag 01. februar kl 18 på Klods Hans

Der blev sidste år aftalt at vi prøver at starte med fælles spisning før generalforsamling

Foreningen er vært for maden

Tilmelding senest søndag 28.januar til Bo Pedersen 22780918. Gerne på SMS

Det er også kun denne aften, der kan købes ret til bukke og hjortejagt

Husk at medtage trofæer fra sidste sæson

Der er præmier til bedste danske og udenlandske trofæer

Der er også præmie ved lodtrækning, blandt alle medbragte trofæer