Generalforsamling 2. februar 2024

Generalforsamling afholdt med 43 deltagere, hvor der blev startet med spisning

Genvalg til bestyrelsen

Flidspokal givet til Knud Pedersen

Billeder