Rågeregulering

Mulighed for rågeregulering med begrænset antal

Kontakt Bo Pedersen ved interesse- 22780918 eller pedersen75@hotmail.com

Efter aftale med Peder Jensen, skovfoged i Herning Kommune, påregner jeg også i år, at få
tilladelse fra Herning Kommune, og Naturstyrelsen til at regulere rågeunger på kommunens
arealer fra 01.05.2024 til 15.06.2024.
Såfremt nogle af medlemmer i din forening er interesseret i at regulere rågeunger i 2024 bedes
du hermed fremsende nedenstående tilmeldingsskema.
Foreningen kan indstille 1 rågeregulerings-jæger pr. påbegyndt 50 medlemmer af foreningen pr.
01.10.2023.
Denne begrænsning vil blive håndhævet i år, idet der er færre kolonier at regulere i.
Vi regulerer nu kun på Herning Kommunes egne arealer.
Der vil ikke som tidligere år komme ”reserver” på deltagerlisten.
Det er derfor vigtigt at de medlemmer du indstiller ”vil gøre noget ved det”
Hvis en forening indstiller for mange, kan det selvfølgelig blive nødvendigt at reducere i
deltagerantallet.
En evt. reduktion af deltagere vil blive foretaget ved lodtrækning.
Tilmeldingen kan KUN foretages af foreningens FORMAND på VEDLAGTE SKEMA
med opgivelse af: NAVN, MAIL-ADRESSE og MOBIL-TELEFON NUMMER.
Disse oplysninger skal påføres det legitimitetskort, som den enkelte regulerings-jæger skal
medbringes under reguleringen.
Af hensyn til arbejdet med at fordele områderne, skal jeg have jeres svar retur snarest muligt og
senest 1. april 2024.
Legitimation, Tilladelser fra Naturstyrelse og Herning Kommune, samt resultatliste sendes til
reguleringsjægerne på mail.
Regulerings-jægerne vil blive tilbudt at indskydes salonriflen på Kibæk Skydecenter
Tidspunkt for afhentning af veste med teksten REGULERINGSJÆGER, som skal bruges ved
regulering, meddeles reguleringsjægerne sammen med legitimation m.m.

Med venlig hilsen
Formand
Ole Rønnow
Jægerrådet Herning Kommune