Regulering af rågeunger

Mulighed for at regulere rågeunger på kommunens arealer

Bestanden af råger er stigende, så Herning Kommune ser gerne at vi gør et stort indhug i årets produktion af unger.

Foreningen kan indstille 1 rågeregulerings-jæger pr. påbegyndt 50 medlemmer af foreningen.

Tilmeldingen kan kun foretages til foreningens formand: Bo Pedersen,  22780918 senest 25. marts 2023